Bytový dům Javorová čtvrť, Praha 15 – Horní Měcholupy
7.5.2020
Kanalizace Jivina
15.10.2019

Objednatel: ČSAD Praha holding a.s.

Dokončení: 2020


Předmětem stavebních prací byla přeložka Hradební stoky a na ní návazné přeložky přípojek či jiné infrastruktury. Hradební stoka byla prováděna ražbou – DN 2100.