Bytový dům Mílová
7.5.2020
Kanalizace Jivina
15.10.2019

Objednatel: ČSAD Praha holding a.s.

Dokončení: 2020


Předmětem stavebních prací je přeložka Hradební stoky a na ní návazné přeložky přípojek či jiné infrastruktury. Hradební stoka bude prováděna ražbou – DN 2100.