Přeložka Hradební stoky a na ní návazné přeložky přípojek či jiné infrastruktury. Hradební stoka byla prováděna ražbou - DN 2100.