Objekt reziduálních technologií CETIN
12.6.2020
Depozitář Muzea Českého krasu
12.6.2020

Objednatel: PREdistribuce, a.s.

Dokončení: 2020


Projekt řeší sanaci poškozených konstrukcí stávající podzemní technologické šachty K15 KT Pražačka a Š12 KT Žižkov, které jsou spojenými šachtami jmenovaných kabelových tunelů.

Jáma Š12 má hloubku přes 16m a Jáma K15 více jak 11m.

Jámy jsou vzájemně propojeny dveřmi a trasami silových kabelů. Šachty byly realizovány v roce 1985 a od té doby jsou provozovány v původní podobě.