Kompletní rekonstrukce soušachtí energetických tunelů K 15 a Š 12 společnosti PRE. Jáma K 15 je půdorysně menší, ale hlubší a prochází skrze výše položenou a širší Š 12, hlubokou cca 16 m. Součástí prací byla kompletní demontáž ocelového tubusu K 15 v Š 12 a veškeré ocelové výstroje šachty Š 12 včetně provizorního vyvěšení veškerých kabelů. Po demontáži ocelové konstrukce se provedlo otryskání betonového ostění šachty z průběžně stavěného trubkového lešení a kompletní sanace tohoto ostění včetně podlah a stropu. Následně se namontovaly nové ocelové konstrukce  (podesty, žebříky, úchyty kabelů), osadilo se osvětlení a provozní kabely šachy, na povrchu se vybudoval nový nasávací objekt vzduchotechniky a nově se osadil vstupní poklop na šachty.

Kompletní rekonstrukce soušachtí energetických tunelů K 15 a Š 12 společnosti PRE. Jáma K 15 je půdorysně menší, ale hlubší a prochází skrze výše položenou a širší Š 12, hlubokou cca 16 m. Součástí prací byla kompletní demontáž ocelového tubusu K 15 v Š 12 a veškeré ocelové výstroje šachty Š 12 včetně provizorního vyvěšení veškerých kabelů. Po demontáži ocelové konstrukce se provedlo otryskání betonového ostění šachty z průběžně stavěného trubkového lešení a kompletní sanace tohoto ostění včetně podlah a stropu. Následně se namontovaly nové ocelové konstrukce  (podesty, žebříky, úchyty kabelů), osadilo se osvětlení a provozní kabely šachy, na povrchu se vybudoval nový nasávací objekt vzduchotechniky a nově se osadil vstupní poklop na šachty.