Realizace protipovodňových opatření v obci Holasovice na pravém břehu řeky Opavy v 48,5 až 50 km. Trasa ochranné hráze je provedena v prostoru mezi břehovou hranou a stávající zástavbou rodinných domů tak, aby s ohledem na svůj účel nezhoršila stávající průtokové poměry v území a zároveň aby byly minimalizovány zábory soukromých pozemků. Pod dolním koncem zástavby je trasa hráze vedena po okraji pastviny podél pásu břehových porostů.

Realizace protipovodňových opatření v obci Holasovice na pravém břehu řeky Opavy v 48,5 až 50 km. Trasa ochranné hráze je provedena v prostoru mezi břehovou hranou a stávající zástavbou rodinných domů tak, aby s ohledem na svůj účel nezhoršila stávající průtokové poměry v území a zároveň aby byly minimalizovány zábory soukromých pozemků. Pod dolním koncem zástavby je trasa hráze vedena po okraji pastviny podél pásu břehových porostů.