Parkovací dům Benešov
22.5.2020
Technologický park DRONET
20.5.2020

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik

Dokončení: 2021


Předmětem stavby s názvem „Opatření Holasovice, ochrana PB území, OHO“ je realizace opatření pro zvýšení úrovně ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy. Účelem stavby je ochrana zástavby obce Holasovice před povodněmi na úroveň odpovídající návrhovému průtoku (QNÁV = 290 m3/s) s bezpečnostním převýšením min. 0,60 m.