Předmětem odvodnění restaurace Nebozízek a opravy havarijního stavu štoly č. 10. Stavba se nachází v intravilánu městské části Praha 1 – Malá Strana v blízkém okolí restaurace Nebozízek v prostoru parku Petřín. Stavba byla provedena hornickým způsobem a s využitím vlastních kapacit.

Předmětem odvodnění restaurace Nebozízek a opravy havarijního stavu štoly č. 10. Stavba se nachází v intravilánu městské části Praha 1 – Malá Strana v blízkém okolí restaurace Nebozízek v prostoru parku Petřín. Stavba byla provedena hornickým způsobem a s využitím vlastních kapacit.