Polyfunkční dům, Praha 10 – Hostivař
17.3.2021
Skupinový vodovod CHOPOS, Středočeský kraj
17.3.2021

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.

Dokončení: 2021


Vybudovaná kanalizace bude sloužit k odvedení splaškových vod z obce Horní Stakory a osady Chaloupky do stávající kanalizace v Mladé Boleslavi. Veškeré splaškové vody z obce Horní Stakory budou svedeny do čerpací stanice, odkud budou následně tlakově odvedeny přes osadu Chaloupky polní cestou až do gravitační jednotné kanalizace města Mladá Boleslav, která prochází v areálu ŠKODA AUTO a.s. Stokovou sítí Mladé Boleslavi budou odpadní vody dopravovány na městskou čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. – Neuberk, kde budou čištěny. Osada Chaloupky bude odkanalizována vlastní gravitační kanalizací, která bude zakončená čerpací stanicí. Výtlak z této ČS bude zaústěný do výtlaku z Horních Stakor. Stavba prováděna ve sdružení  s Ještědská stavební společnost.