Vybudovaání kanalizace sloužícít k odvedení splaškových vod z obce Horní Stakory a osady Chaloupky do stávající kanalizace v Mladé Boleslavi. Veškeré splaškové vody z obce Horní Stakory budou svedeny do čerpací stanice, odkud budou následně tlakově odvedeny přes osadu Chaloupky polní cestou až do gravitační jednotné kanalizace města Mladá Boleslav, která prochází v areálu ŠKODA AUTO a.s. Stokovou sítí Mladé Boleslavi budou odpadní vody dopravovány na městskou čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. – Neuberk, kde budou čištěny. Osada Chaloupky bude odkanalizována vlastní gravitační kanalizací, která bude zakončená čerpací stanicí. Výtlak z této ČS bude zaústěný do výtlaku z Horních Stakor.

Vybudovaání kanalizace sloužícít k odvedení splaškových vod z obce Horní Stakory a osady Chaloupky do stávající kanalizace v Mladé Boleslavi. Veškeré splaškové vody z obce Horní Stakory budou svedeny do čerpací stanice, odkud budou následně tlakově odvedeny přes osadu Chaloupky polní cestou až do gravitační jednotné kanalizace města Mladá Boleslav, která prochází v areálu ŠKODA AUTO a.s. Stokovou sítí Mladé Boleslavi budou odpadní vody dopravovány na městskou čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. – Neuberk, kde budou čištěny. Osada Chaloupky bude odkanalizována vlastní gravitační kanalizací, která bude zakončená čerpací stanicí. Výtlak z této ČS bude zaústěný do výtlaku z Horních Stakor.