Obnova mostu v areálu ČOV Plzeň
12.2.2019
BD Javorová čtvrť – obj. C
16.10.2018

Objednatel: Muzeum středního Pootaví Strakonice

Dokončení: 2021


Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací (rekonstrukce) a restaurátorských prací na kamenných prvcích a malbách na národní kulturní památce Hrad Strakonice. Kamenné prvky a malby jsou nedílnou součástí konstrukčních částí obnovovaných stavebních objektů. Předmětem plnění je dále vybudování výtahu, bezbariérové prvky, EZS, EPS, osvětlení veřejných prostor, vybavení sociálů, úklidových komor, skladů a zázemí pro zaměstnance a vybudování výtahové plošiny.