Jednopodlažní novostavba, prováděna metodou Design and Build, je tvořena třemi samostatnými pavilony s kapacitou 75 dětí. Architektonicky je stavba charakterizovaná výraznými prosklenými plochami s vnějšími posuvnými okenicemi, střešními světlíky a plochou střechou osázenou extenzivní zelení.

Jednopodlažní novostavba, prováděna metodou Design and Build, je tvořena třemi samostatnými pavilony s kapacitou 75 dětí. Architektonicky je stavba charakterizovaná výraznými prosklenými plochami s vnějšími posuvnými okenicemi, střešními světlíky a plochou střechou osázenou extenzivní zelení.