KOTELNA PARK REZIDENCE
17.5.2022
Zebra Spolchemie
16.5.2022

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Dokončení: 2023


Vodojem Mazanka II se stávající akumulací 5 744 m3 se rekonstruuje tak, aby zvětšil svojí akumulaci na 6 120 m3 a zároveň se u něj vymění a modernizuje veškerá strojní technologie v manipulační komoře i nádrži. Vodojem má jednu akumulační nádrž. Po vybudování dostavovaného nového vodojemu (jihozápadně) se vodojem II stane prostředním ze tří vodojemů, které budou mít sjednocenou maximální hladinu pitné vody v nádržích na kótě 259,50 m n.m.