Novostavba komunitního domu pro poskytování sociálních služeb DOZP (Domovy pro osoby se zdravotním postižením). Ve dvou samostatných nezávislých domácnostech s nepřetržitou specializovanou péčí bude žít 12 klientů s poruchou autistického spektra. Součástí investiční akce je také vybudování zázemí sociální služby a pořízení nezbytného vybavení.

Novostavba komunitního domu pro poskytování sociálních služeb DOZP (Domovy pro osoby se zdravotním postižením). Ve dvou samostatných nezávislých domácnostech s nepřetržitou specializovanou péčí bude žít 12 klientů s poruchou autistického spektra. Součástí investiční akce je také vybudování zázemí sociální služby a pořízení nezbytného vybavení.