Rekonstrukce a úpravy na vodním toku DVT Andělice – Pocinovice
16.5.2022
Komořanská – oprava opěrné zdi a sanace svahu, Praha – Zbraslav
16.5.2022

Statutární město Opava

Dokončení: 2022


Odkanalizování dvou opavských městských částí v délce cca 12 km. Součástí stavby je vybudování dvou čerpacích stanic a výstavba nové mechanicko-biologické ČOV pro 3000 ekvivalentních obyvatel. Stavbu provádíme ve sdružení se společností OHL ŽS.