Přeložka Hradební stoky
16.10.2019
Stavební úpravy objektu Vikárka
9.9.2019

Objednatel: Obec Jivina

Dokončení: 2020


Předmětem stavebních prací je výstavba kanalizace v obci Jivina o celkové délce více než 4.500 m a ČOV pro 1000 EO včetně doprovodných objektů.

Společnost POHL cz, a.s. provádí tuto stavbu ve sdružení se společností ZIKUDA – vodohospodářské stavby, s.r.o.