Předmětem stavebních prací je výstavba kanalizace v obci Jivina o celkové délce více než 4.500 m a ČOV pro 1000 EO včetně doprovodných objektů.