Výstavba kanalizace a ČOV včetně doprovodných objektů. Kanalizace má celkovou délku přes 3.700 m. Součástí stavby je i několik čerpacích stanic (jedna z nich u objektu ČOV).