Novostavba trvalého charakteru, sloužící k vyvedení kabelů 110 kV a 22kV z rozvodny TR Karlín do kopané trasy.

Kabelový tunel Karlín se nachází cca 32-38 m pod povrchem. Do kontaktu s povrchem přichází dílo pouze v místě jámy J34. Tunelová trasa mezi šachtami J33 a J34 vede  pod ulicí Ke Štvanici a pokračuje pod ulicí Pobřežní směrem k Negerlliho viaduktu k čelbě stávajícího tunelu KT Karlín.

Novostavba trvalého charakteru, sloužící k vyvedení kabelů 110 kV a 22kV z rozvodny TR Karlín do kopané trasy. Kabelový tunel Karlín se nachází cca 32-38 m pod povrchem. Do kontaktu s povrchem přichází dílo pouze v místě jámy J34. Tunelová trasa mezi šachtami J33 a J34 vede  pod ulicí Ke Štvanici a pokračuje pod ulicí Pobřežní směrem k Negerlliho viaduktu k čelbě stávajícího tunelu KT Karlín.