Výstavba nového hrubého předčištění odpadních vod z ploch letiště a jeho provozních objektů v areálu letiště v Českých Budějovicích. V rámci navržené stavby byly vybudovány dvě komory sloužící jako lapáky ropných látek, které se odlučují od předčištěné vody. Předčištěná voda se dále putuje přes nově vybudovanou přečerpávací stanici tlakovým potrubím pod Vltavou do městské kanalizace odkud je odváděna dále do městské ČOV Hrdějovice.

Výstavba nového hrubého předčištění odpadních vod z ploch letiště a jeho provozních objektů v areálu letiště v Českých Budějovicích. V rámci navržené stavby byly vybudovány dvě komory sloužící jako lapáky ropných látek, které se odlučují od předčištěné vody. Předčištěná voda se dále putuje přes nově vybudovanou přečerpávací stanici tlakovým potrubím pod Vltavou do městské kanalizace odkud je odváděna dále do městské ČOV Hrdějovice.