Výkop a zajištění stavební jámy – Blok 1 – Rezidence Parková čtvrť