Zajištění výkopových prací pomocí pilotové záporové stěny s výdřevou o ploše 4 000 m2, zemní práce o objemu 68 000 m3. Vzniklá stavební jáma slouží k výstavbě nového developerského projektu Parková čtvrť.