Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV Jabkenice. Součástí projektu je demolice nadzemní části stávajícího objektu ČOV a dále odstranění stávající komunikace v areálu. Podzemní část stávajícího objektu zůstala zachována. Nově byly vybudovány – biologická linka, komunikace v areálu ČOV a trubní propoje včetně nového obtoku ČOV.

Rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV Jabkenice. Součástí projektu je demolice nadzemní části stávajícího objektu ČOV a dále odstranění stávající komunikace v areálu. Podzemní část stávajícího objektu zůstala zachována. Nově byly vybudovány - biologická linka, komunikace v areálu ČOV a trubní propoje včetně nového obtoku ČOV.