Rezidence v Královské zahradě – rekonstrukce objektu
13.4.2019
Obnova mostu v areálu ČOV Plzeň
12.2.2019
Zobrazit vše

sdr

Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Dokončení: 2019


Předmětem prací je rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV Jabkenice. Součástí projektu je demolice nadzemní části stávajícího objektu ČOV a dále odstranění stávající komunikace v areálu
ČOV. Podzemní část stávajícího objektu zůstane zachována. Nově budou vybudovány – biologická linka, komunikace v areálu ČOV a trubní propoje včetně nového obtoku ČOV.