Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě
13.4.2019
Obnova mostu v areálu ČOV Plzeň
12.2.2019

Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Dokončení: 2020


Předmětem prací byla rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV Jabkenice. Součástí projektu je demolice nadzemní části stávajícího objektu ČOV a dále odstranění stávající komunikace v areálu. Podzemní část stávajícího objektu zůstala zachována. Nově byly vybudovány – biologická linka, komunikace v areálu ČOV a trubní propoje včetně nového obtoku ČOV.