V rámci rozšíření biologického stupně ČOV proběhla výstavba nové dosazovací nídrže, včetně zprovoznění stávající druhé linky aktivační nádrže , která dosud sloužila jako kalojem. Pro rozšíření kapacity biologického čištění byla vybudována nová dmýchárna a nový kalojem sestávající se ze tří polozapuštěných nádrží o celkovém oběmu 1200 m3. Součástí nového kalového hospodářství je také linka odvodnění kalu v kontejnerovém provedení a rozšíření stávajících zpevněných ploch v areálu ČOV.

V rámci rozšíření biologického stupně ČOV proběhla výstavba nové dosazovací nídrže, včetně zprovoznění stávající druhé linky aktivační nádrže , která dosud sloužila jako kalojem. Pro rozšíření kapacity biologického čištění byla vybudována nová dmýchárna a nový kalojem sestávající se ze tří polozapuštěných nádrží o celkovém oběmu 1200 m3. Součástí nového kalového hospodářství je také linka odvodnění kalu v kontejnerovém provedení a rozšíření stávajících zpevněných ploch v areálu ČOV.