Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn
11.5.2022
Rekonstrukce technologické a stavební části redukční stanice Poruba
13.10.2021

Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o.

Dokončení: 10/2021


Intenzifikace ČOV
V rámci rozšíření biologického stupně ČOV proběhla výstavba nové dosazovací nídrže, včetně zprovoznění stávající druhé linky aktivační nádrže , která dosud sloužila jako kalojem. Pro rozšíření kapacity biologického čištění byla vybudována nová dmýchárna a nový kalojem sestávající se ze tří polozapuštěných nádrží o celkovém oběmu 1200 m3. Součástí nového kalového hospodářství je také linka odvodnění kalu v kontejnerovém provedení a rozšíření stávajících zpevněných ploch v areálu ČOV.