Intenzifikace spočívala ve výměně strojního vybavení, stavebních úpravách původní ČOV, výstavbě nové dešťové zdrže s příjmem fekálních vod a výstavbě nového přístřešku hrubého předčištění. Byly provedeny úpravy na propojovacím potrubí, nezbytné terénní úpravy a přizpůsobení areálové pojezdové zpevněné plochy novému provozu. Intenzifikovaná ČOV je navržena na kapacitu 9 950 EO.

Intenzifikace spočívala ve výměně strojního vybavení, stavebních úpravách původní ČOV, výstavbě nové dešťové zdrže s příjmem fekálních vod a výstavbě nového přístřešku hrubého předčištění. Byly provedeny úpravy na propojovacím potrubí, nezbytné terénní úpravy a přizpůsobení areálové pojezdové zpevněné plochy novému provozu. Intenzifikovaná ČOV je navržena na kapacitu 9 950 EO.