Rozšíření a intenzifikaci stávající mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s aerobní stabilizací kalu o kapacitě 2500 EO na kapacitu 4000 EO.