V prosinci 2023 jsme společně ve Sdružení s firmou BAGGER BS, s.r.o. dokončili a předali Objednateli k užívání stavbu gravitační kanalizace PVC DN 300 a DN 250 v celkové délce 6 647 m včetně kanalizačních přípojek PVC DN 150/200 v délce 2 148 m, po výstavbě kanalizace byla v obci provedena obnova asfaltových povrchů komunikací a zpevněných ploch. Součástí projektu byla také realizace novostavby mechanicko – biologické ČOV o kapacitě 1 220 EO, která byla v prosinci 2023 v rámci přejímky díla uvedena do ročního zkušebního provozu.

V prosinci 2023 jsme společně ve Sdružení s firmou BAGGER BS, s.r.o. dokončili a předali Objednateli k užívání stavbu gravitační kanalizace PVC DN 300 a DN 250 v celkové délce 6 647 m včetně kanalizačních přípojek PVC DN 150/200 v délce 2 148 m, po výstavbě kanalizace byla v obci provedena obnova asfaltových povrchů komunikací a zpevněných ploch. Součástí projektu byla také realizace novostavby mechanicko – biologické ČOV o kapacitě 1 220 EO, která byla v prosinci 2023 v rámci přejímky díla uvedena do ročního zkušebního provozu.