Polyfunkční dům „ Na Groši II “ se nachází v městské části Prahy 15 – Hostivaři a částečně v Praze 10 – Záběhlicích. Bytový dům je tvořený objekty A a B o půdorysném tvaru písmene L a má pět nadzemních a dvě podzemní podlaží. Objekty A a B jsou v podzemních podlažích propojené a průchozí, vzájemně jsou podlaží ve stejných výškách. Podzemní podlaží tvoří spojitý objekt, který půdorysně výrazně vystupuje z obrysu nadzemních podlaží. V nadzemní části se pak nad suterénem nachází terasy a zatravněné terasy. Nosná konstrukce objektu je navržena v kombinaci železobetonového monolitu se zděnými stěnami založená na základové desce, resp. velko-průměrových vrtaných pilotách. Spodní stavbu tvoří železobetonová vana s krystalickou přísadou nebo tzv. „bílá vana“.

Polyfunkční dům „ Na Groši II “ se nachází v městské části Prahy 15 – Hostivaři a částečně v Praze 10 - Záběhlicích. Bytový dům je tvořený objekty A a B o půdorysném tvaru písmene L a má pět nadzemních a dvě podzemní podlaží. Objekty A a B jsou v podzemních podlažích propojené a průchozí, vzájemně jsou podlaží ve stejných výškách. Podzemní podlaží tvoří spojitý objekt, který půdorysně výrazně vystupuje z obrysu nadzemních podlaží. V nadzemní části se pak nad suterénem nachází terasy a zatravněné terasy. Nosná konstrukce objektu je navržena v kombinaci železobetonového monolitu se zděnými stěnami založená na základové desce, resp. velko-průměrových vrtaných pilotách. Spodní stavbu tvoří železobetonová vana s krystalickou přísadou nebo tzv. „bílá vana“.