Rozšíření prvního stupně základní školy, Líně
22.3.2021
Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C
17.3.2021

Dokončení: 2022


Navrhovaný polyfunkční dům „ Na Groši II “ se nachází v městské části Prahy 15 – Hostivaři a částečně v Praze 10 – Záběhlicích. Předmětná část projektu řeší napojení polyfunkčního domu na přilehlé komunikace Strašnická a Švehlova a dále pak distribuována na komunikační síť Hl. m. Prahy.

Polyfunkční dům má dva suterény propojené vnitřní rampou. Komunikační řešení objektu tvoří rampa do podzemních garáží parkovací stání a chodníky k jednotlivým vstupům.