Vodovod Seletice
16.5.2022
Odkanalizování městských částí Komárov a Suché Lazce
16.5.2022

Povodí Vltavy, státní podnik

Dokončení: 2021


Během rekonstrukce a opevnění toku o celkové délce 535 m byla provedena rekonstrukce části původních opěrných zdí, stavba nových opěrných zdí a nové římsy osazené zábradlím. Dno koryta bylo opevněno těžkou kamennou rovnaninou. V dolní části úpravy byly vybudovány 2 tůně a dále bylo přepojeno 49 kanalizačních potrubí se zaústěním do koryta a rekonstruováno devět uličních vpustí.

Stavba byla provedenave sdružení s IMOS Brno a získala ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ v soutěži VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2021.