Stavba objektu haly ve tvaru písmene L včetně demolice stávajících objektů v areálu původního zemědělského družstva, elektro-přípojku včetně trafostanice a nezbytné inženýrské a dopravní sítě.