Rekonstrukce administrativní budovy v Opavě

Při rekonstrukci byl zachován kvádrový ráz dvoupodlažní budovy bez suterénu s plochou střechou, která byla doplněna o venkovní přístřešek a parkoviště pro 36 automobilů.

Objekt byl v nevyhovujícím technickém stavu. Jednalo se o poruchy způsobené degradací a stářím materiálů, které nemají vliv na stabilitu objektu.

Budova byla upravena pro současné provozní a reprezentativní potřeby společnosti, s cílem navýšit kapacitu a využitelnost ploch.

Nová koncepce předpokládala radikální rekonstrukci objektu. Byly odstraněny všechny vnitřní nenosné konstrukce, povrchy, výplně otvorů a instalace. Zachovaná nosná konstrukce byla očištěna a přiznána. Rovněž byly zachovány obvodové panely, střešní panely a schodiště. Rozměry a výška budovy zůstaly zachovány.

Architektonické řešení vycházelo z požadavků provozovatele objektu, investora a podle vytvořené studie od architektonického studie Rusina Frei, s.r.o..

Na objektu byla provedena nová zateplená fasáda s pásovými okny s hliníkovým profilem a meziokenními vložkami tmavé barvy. Zateplené plochy fasády byly opatřeny systémovou omítkou světlé barvy. Na střeše je umístěn oválný poutač z tahokovu s logem společnosti. Interiér je nezávisle na skeletu rozčleněn na jednotlivé kanceláře a zázemí.

Projekt „Realizace energeticky úsporných opatření v odštěpném závodě společnosti POHL cz, a.s.“ byl financován za podpory Evropské unie (Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“)