Slavnostní otevření přístavby ZŠ a MŠ Čachovice

Zvláštní cena za inovativní řešení administrativního prostoru
5.10.2021
STAVBYVEDOUCÍ PLZEŇ A OKOLÍ
10.2.2022

S velkou radostí jsme se zůčastnili slavnostního otevření nové budovy školy v Čachovicích. Jako generální dodavatel jsme provedli sanaci azbestu, demolici staré budovy a postavili novou dvoupodlažní budovu. Součástí stavby bylo napojení na stávající elektro, vytápění, kanalizace a vody i řešení likvidace dešťových vod. V nové přístavbě vzniklo 12 učeben sloužící MŠ, ZŠ i družině, jídelna, kuchyň a další zázemí a víceúčelové prostory pro děti i personál.