Předání stavby ZŠ Šimanovská

2.9.2019 jsme předali investorovi stavbu s názvem „Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská“.

Přístavba je situována do dvora a bezprostředně navazuje na stávající budovu školy tak, aby tvořila jeden provozní celek. Celkově je objekt dělen na vyšší část, v níž je tělocvična a nižší část přístavby s plochou střechou a extenzivní zelení.