Úšovický potok – Mariánské Lázně, ř. km. 5,00 – 6,31 oprava úpravy

Dokončení: 2011

Objednatel:
Povodí Vltavy, státní podnik

Stavba společnosti POHL cz, a.s. „Úšovický potok – Mariánské lázně“ získala zvláštní ocenění v soutěži VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2011, kterou každoročně uděluje Svaz vodního hospodářství (SVH) a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK).

Investorem bylo Povodí Vltavy, státní podnik, a naše společnost byla jejím zhotovitelem. Jednalo se o odstranění nánosů, náletových křovin a pařezů v profilu toku, dále pak o opravu poškozené konstrukce dna, stěn a opěrných zdí koryta.

Ocenění do rukou zástupců naší společnosti předali ředitelka odboru ochrany vod Ing. Hana Randová (MŽP), vrchní ředitel sekce vodní hospodářství RNDr. Pavel Punčochář, CSc. (MZe), předseda SOVAKu Ing. František Barák, předseda SVH Ing. Miroslav Nováček a předseda představenstva VRV a.s. Ing. Jan Plechatý.