Kanalizace a ČOV v obci Štěpánkovice

Úšovický potok – Mariánské Lázně, ř. km. 5,00 – 6,31 oprava úpravy
21.3.2017
Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov
18.5.2017

Dokončení: 2009

Objednatel:
KONEKO, spol. s r.o.

Stavba „Čistírna odpadních vod Štěpánkovice“, kterou stavěl odštěpný závod Opava společnosti POHL cz, a.s., získala Čestné uznání v soutěži STAVBA MORAVSKOSLEZKÉHO KRAJE 2011, kategorie Dopravní, Inženýrské a Vodohospodářské stavby.