Oprava jámy v kabelovém tunelu Pražačka – K15, Praha 3 – Žižkov
12.6.2020
Rekonstrukce multifunkčního areálu, Dobříš
25.5.2020

Objednatel: Středočeský kraj

Dokončení: 2021


Stavba objektu centrální depozitáře pro potřeby Muzea Českého krasu. V objektu budou kromě vlastních depozitářů ještě další doplňkové provozy. Jedná se o vedlejší pracoviště restaurátora pro potřeby karantény sbírkových předmětů, dále o prostory pro kurátory a digitalizační pracoviště sbírkových předmětů a badatelnu. Pro možnost transportu depozitních předmětů po budově ve vertikálním směru bude v objektu nově zbudován výtah. Ten bude také zabezpečovat bezbariérový pohyb osob po objektu.

Veřejně přístupné plochy, které navazují na vstupy do objektu, a celý provoz budovy je řešen tak, aby splňoval podmínky pro bezbariérový přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.