Protipovodňová opatření lokality Svrčovec
8.3.2017
Protipovodňová opatření Předenice
8.3.2017

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

Dokončení 2013Částečné odstranění stávající zděné části stoky DN 1200 a její přeražba a zkapacitnění na profil 1200/2700. Rekonstrukce stávající spojné komory včetně obezdívky z kyselinovzdorných cihel. Výstavba železo betonových konstrukcí, sanace žel. bet. konstrukcí vystavených působením agresivních vod a povětrnostním podmínkám, odvětrání, ochrana kynety zděné stoky čedičovými cihlami, rekonstrukce spadišťové šachty o hloubce 11 m. Ražba tunelu o profilu 13 m2, výplň štoly popílkocementovou suspenzí 300 m3, hloubení těžní šachty profil 20 m2, hloubení těžní šachty pro rekonstrukci spojené komory profil 25 m2. Pažení v těžních šachtách bylo prováděno rámy o profilu 1 240 a ohlubňovým rámem o profilu 300 a do hloubky 7 a 9 m.