ČSOV Vinoř – Praha 9, Štěpánská
8.3.2017
Přístavba MŠ a ZŠ Husinec – Řež
8.3.2017

Objednatel: PVS a.s.

Dokončení: 2017


Jednalo se o výstavbu nového kanalizačního zařízení jednotné gravitační kanalizace v ulicích Mokřanská, Běžná, K Háječku, Středová, Do Vršku, U Hřiště, Plošná, Čelná a Bolinská.

Výstavba kanalizace byla prováděna v otevřených zapažených výkopech. Výjimkou je úsek v místě napojení stoky B na stávající kanalizaci v ul. Rabakovská. Zde se z důvodu výškových, ale i prostorových, byly výkopové práce prováděny štolováním. Štolovaný úsek má celkovou délku přes 6 bm. Kanalizační systém je navržen z trub kameninových DN 300, 400 a 500 mm, se spojovacím systémem C, zvýšené pevnostní třídy. Na stokách jsou umístěny prefabrikované kanalizační šachty s prefabrikovanými dny dle schválení pro danou lokalitu provozovatelem a investorem.