ČSOV Vinoř – Praha 9, Štěpánská
8.3.2017
Přístavba MŠ a ZŠ Husinec – Řež
8.3.2017
Zobrazit vše

Objednatel: PVS a.s.

Dokončení: 2017


Jedná se o výstavbu nového kanalizačního zařízení jednotné gravitační kanalizace v ulicích Mokřanská, Běžná, K Háječku, Středová, Do Vršku, U Hřiště, Plošná, Čelná a Bolinská.

Výstavba kanalizace je prováděna v otevřených zapažených výkopech. Výjimkou je úsek v místě napojení stoky B na stávající kanalizaci v ul. Rabakovská. Zde se z důvodu výškových, ale i prostorových jsou výkopové práce prováděny štolováním. Štolovaný úsek má celkovou délku cca 6 m. Kanalizační systém je navržen z trub kameninových DN 300, 400 a 500 mm, se spojovacím systémem C, zvýšené pevnostní třídy. Na stokách budou umístěny prefabrikované kanalizační šachty s prefabrikovanými dny dle schválení pro danou lokalitu provozovatelem a investorem.