Kanalizační sběrač H prodloužení do Běchovic, etapa 0001 stoka H1
7.3.2017
Štola pod ulicí Vídeňská
7.3.2017

Objednatel: PREdistribuce, a.s.

Dokončení 2014V areálu rozvodny se nacházejí 2 větve kabelových kanálů o délkách 71,6 m a 72,5 m vedoucí k vlastní budově transformovny 22kV, respektive na stoličky a venkovní vedení transformovny 110kV. Příčný profil je obdélníkový o světlých rozměrech 1800x2200mm, respektive 1600x1800mm.
V areálu rozvodny jsou navrženy 2 šachty (Š24 a Š25) s montážními a únikovými vstupy. Šachty jsou betonové monolitické konstrukce.
K obsluze kanálů je navrženo rozšíření stávající komunikace v areálu TR Západ.

Základní údaje stavby

  • Celková osová délka stavby (včetně šachet)      71,6 + 72,5 m = 144,1 m
  • Mocnost nadloží                                                       0,7 – 2,1 m
  • Hloubka uložení kabelových kanál                       3,2 – 4,7 m
  • Podélný sklon                                                           1,1 – 4,5 %