Výstavba expozice Noční nokturnárium v podzemí ZOO a BZ města Plzně

Vybudování kabelového tunelu SLÁVIA (úsek SŽDC – Slávia)
7.3.2017
Kabelový tunel Smíchov (vč. Tryskových injektáží)
7.3.2017

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

Dokončení 2012Jedná se o kompletní rekonstrukci podzemních prostor stávající ražené štoly v pískovci vč. novostaveb v areálu ZOO a BZ města Plzně. Součástí stavby je zděná novostavba vstupního objektu se sedlovou střechou – muzea, opěrná betonová monolitická zeď o objemu 289 m3, injektáž pro zpevnění hornin, a další stavební práce. V samotném podzemí došlo k sanaci stávajících vyzděných prostor, dále k rozšíření chodeb a jednotlivých expozic ražbou v pískovci, zajištění stability pomocí důlní výztuže, kari sítí s nástřikem betonu – torkretu a novými cihelnými přizdívkami. Důležitou součástí vybavení podzemí byl systém vytápění spolu se vzduchotechnikou, regulovaný bezobslužně na základě měření meteorologických veličin, rychlosti proudění vzduchu a detekce plynů (CO, CO2 a NH4). V podzemní části stavby vznikly 4 vnitřní komplexy expozic zvířat, vč. umělých krápníků a umělé skály.