Štola pod ulicí Vídeňská
7.3.2017
Výstavba expozice Noční nokturnárium v podzemí ZOO a BZ města Plzně
7.3.2017

Objednatel: PREdistribuce, a.s.

Dokončení 2012Projekt řešil prodloužení tunelu Bohdalec, který je určen pro vedení kabelů 110 kV a 22 kV. Niveleta dna tunelu je v hloubce cca 21 m pod areálem trafostanice Jih a cca 10 m u lehkoatletického stadiónu Slávie. Tunel je veden v horizontu břidlic bohdaleckého souvrství, je dlouhý 95 m, 2,1 m široký a 2,2 m vysoký. Ražba probíhala na plný profil mechanickým rozpojováním bez trhacích prací pod hladinou podzemních vod.