Revitalizace historického jádra města Slaný
7.3.2017
Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy ETAPA 0007 – Troja, část 17
7.3.2017

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Dokončení 2011


Vodohospodářská stavba roku 2011

Oprava zakryté části toku v délce 581 m. Oprava otevřené části toku 222 m. Oprava opěrných zdí v délce 89m. Práce spočívaly v odstranění nánosů, náletových křovin a pařezů v profilu toku a oprava poškozené konstrukce dna, stěn a opěrných zdí koryta. Práce byly prováděny na území intravilánu města Mariánské Lázně, bylo nutno respektovat rozsáhlé chráněné území a vnitřní lázeňské území.