Výstavba kabelových kanálů v TR ZÁPAD, Praha 5 – Motol
7.3.2017
Vybudování kabelového tunelu SLÁVIA (úsek SŽDC – Slávia)
7.3.2017

Objednatel: E.ON Servisní, s.r.o.

Dokončení 2012Hloubení dvou šachet profilu 3,5 m x 2,8 m a 4,0 m x 2,8 m a hloubky 3,4 m. Ražba štoly podkovitého tvaru (ruční rozpojování horniny), délka ražby 79,18 m, hloubka razby 1,36 m -2,9 m pod terénem, plocha výrubu 1,94 m2. Štola podchází silniční komunikaci a tramvajové koleje. Do štoly jsou vloženy kabelové multikanály model 9W-42, meziprostor je vyplneň popílkocementovou směsí.