Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice II. etapa

Půdní vestavba a nástavba a stavební úpravy BD Pštrossova
8.3.2017
Tlaková kanalizace a ČOV Neratovice-Mlékojedy
8.3.2017

Objednatel: Obec Hovorčovice

Dokončení: 2017


Objekt slouží jako základní škola pro žáky druhého stupně. Má celkem dvě nadzemní podlaží a podkroví pod šikmou střechou nepravidelného tvaru. V objektu je navrženo 8 tříd, jídelna s kuchyní, učebna tělesné výchovy a hudebna. Součástí stavby jsou i další doplňkové stavby – parkovací plochy, přípojky inženýrských sítí, uložení kabelových tras elektroinstalace, propojení budovy prvního stupně ZŠ a plánovaného objektu II. stupně ZŠ slaboproudým sdělovacím kabelem, oplocení, venkovní hřiště, doplnění nových zpevněných ploch mimo areál ZŠ a drobné související úpravy stávajících zpevněných ploch.