Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Za Strahovem a okolí, Praha 6
7.3.2017
Oldřišov – kanalizace a ČOV
7.3.2017
Zobrazit vše

Objednatel: ZAVOS, s.r.o.

Dokončení 2009Většina výkopových prací byla prováděna pod vysokou hladinou spodních vod a ve skále, která se musela frézovat pomocí pásového rypadla (CASE 160).
Součástí díla jsou kanalizační stoky gravitační a tlakové, čerpací stanice splaškových vod a rekonstrukce vozovek a chodníků. Výstavba části stok byla provedena hornickým způsobem v celkové délce 324m, a to raženým tunelem.