Přístavba – Základní škola Beroun – Závodí
16.10.2018
Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby
16.10.2018

Objednatel: Obec Hovorčovice

Dokončení: 2019


Etapa I.: Projekt řeší rekonstrukci stávajících chodníků nacházejících se podél obou stran silnice třetí třídy III/2438. Přechody pro chodce budou nově oboustranně nasvětleny přechodovými svítidly. Projekt počítá s řízenými protlaky pro příčné uložení kabelů VO. Stávající odvodnění je zachováno a doplněno o nové vpusti včetně úpravy odvodnění otevřenými příkopy v místě zapuštěných zastávek.

Etapa II.: Projekt řeší jak rekonstrukci stávajících chodníků, tak i širší rekonstrukci včetně rozšíření stávajících dvou plně zapuštěných zastávek mimoměstské dopravy v ulici U Kostela. Chodníky se nacházejí podél obou stran silnice třetí třídy III/2438.