Revitalizace areálu kláštera Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry

Dřevařský pavilon
8.3.2017
MŠ v Černicích – odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ
8.3.2017

Objednatel: Město Český Krumlov

Dokončení: 2014


Oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry. Objekt kláštera je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 37997/3-1066, nachází se zároveň v městské památkové rezervaci, která je zapsána i v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Součástí opravy a rekonstrukce byly také tyto práce:
 • opravy historických fasád
 • vnitřní omítky a štukové výzdoby
 • obnova a doplnění cihelné dlažby a obkladů
 • obnova a doplnění původních dřevěných podlah
 • repase a repliky oken a dveří
 • tesařské, klempířské a pokrývačské práce
 • obnova zpevněných ploch z původní žulové dlažby
 • obnova areálové kanalizace vč. části štoly
 • restaurátorské práce kamenných prvků
 • restaurátorské práce dřevěných stropů
 • obnova podzemní chodby a sklepa
 • repliky historických kachlových kamen
 • šablonové, dekorativní a iluzivní výmalby
 • statické zajištění stropů