Rekonstrukce 1. ZŠ Dobříš
19.7.2017
III/27516 Mcely – kř. III/27517a
6.6.2017

Objednatel: Obec Loděnice

Dokončení: 2017


Projekt spočíval v nástavbě školního objektu, úpravě povrchů v jídelně a stavbě nového schodiště. Svislé konstrukce nástaveb jsou zděné, střech z obloukového dřevěného příhradového vazníku a opláštěná plechovou krytinou.

Stavba byla dokončena na konci roku 2017.