Rekonstrukce Niederlova pavilonu v Oblastní nemocnici Kladno a.s., nemocnici Středočeského kraje

Gymnázium Hostivice – rekonstrukce gymnázia
8.3.2017
Africké a asijské expozice zoologické a botanické zahrady města Plzně
8.3.2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje

Dokončení: 2012


Stavba roku Středočeského kraje 2013

Rekonstrukcí pavilonu vystavěného roku 1903 došlo k úpravě dispozic z důvodu změny užívání objektu. Nacházejí se zde kanceláře pro cca 70 zaměstnanců a v suterénu technické zázemí údržby pro dalších 9 osob.Objekt je rozdělen na tři křídla – západní, střední a východní, která jsou spojena chodbami.