Otický příkop
7.3.2017
Stavba Kanalizace III – Region 10 a 11
7.3.2017
Zobrazit vše

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.

Dokončení 2009Součástí díla byla obnova vodovodních řadů a vybudování veřejných částí vodovodních přípojek. Součástí díla bylo také vybudování a rekonstrukce kanalizačních stok a vybudování veřejných částí kanalizačních přípojek. Výstavba části stok byla provedena hornickým způsobem a to raženým tunelem.

Vodovod

TLT DN 100 1115 m
TLT DN 150 69 m
vodovodní přípojky 303,9 m

Kanalizace

KT DN 300 275 m
kanalizační přípojky 117 m
ražený tunel 133 m