Rekonstrukce kongresového sálu UK FTVS
5.9.2018
Přístavba ZŠ Kněžmost
23.4.2018

Objednatel: Národní památkový ústav

Dokončení: 2017


Jedná se o jednu ze staveb v areálu zámku Kozel. Bývalá jízdárna v současné době slouží jako expozice a sál pro pořádání koncertů, promocí, konferencí a dalších kulturních akcí.

Stávající krytina střechy byla demontována a nahrazena krytinou novou. U konstrukcí krovu a stropu byl po rozkrytí krytiny a sejmutí bednění proveden technický průzkum, na základě kterého byl detailně upřesněn rozsah tesařských prací. Cílem prací bylo vylepšit stavebně technický stav konstrukcí krovu a stropu, provést výměnu střešní krytiny při zachování současného vnějšího vzhledu.