Dolní Břežany – zlepšení kvality pitné vody, dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě a VDJ Dolní Břežany
8.3.2017
ČOV Domažlice, Čistá Berounka – etapa II podprojekt D
8.3.2017

Objednatel: SMP CZ, a.s.

Dokončení 2014U celkové stavby se jedná o zkvalitnění technologické linky pro úpravu surové vody na vodu pitnou. Součástí stavby bylo mj. provedení sanace betonových konstrukcí (materiál pro styk s pitnou vodou), zřízení stětovnicových stěn, betonářské práce – zřízení nových předsedimentačních nádrží a další stavební práce.