Ušovický potok – Mariánské Lázně, ř. km. 5,00 – 6,31 oprava úpravy
7.3.2017
Kanalizace a ČOV v obci Štěpánkovice
7.3.2017

Objednatel: SKANSKA a.s. Divize pozemní stavitelství

Dokončení 2010Součástí díla bylo vybudování a rekonstrukce osmihradidlových komor DN 300 – DN 2100, přeložka kanalizace DN 400 v délce 125 m, rekonstrukce vodovodu DN 150 v délce 45 m a vybudování stavební části prousazení mobilního hrazení. Výstavba a rekonstrukce hradidlových komor byla prováděna hornickým způsobem.