ČOV Domažlice, Čistá Berounka – etapa II podprojekt D
8.3.2017
Zkapacitnění Barrandovského sběrače
8.3.2017

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Dokončení 2013Jedná se o soubor stavebních a technologických opatření, které mají za úkol ochránit lokalitu Svrčovec – obec Dolany, Plzeňský kraj, před následky případného povodňového stavu řeky Úhlavy. Součástí stavby jsou především 2 hlavní stavební objekty , kdy předmětem prvního je zřízená homogenní lichoběžníková sypaná zemní hráz pro ochranu území v okolí řeky, spolu s opěrnou ochrannou železobetonovou zdí v tl. 0,4 m s dilatací po 12m.
Jako druhé zásadní stavební opatření je provedení Průlehu – který byl realizován jako obdoba lichoběžníkovitého koryta o velmi malém sklonu svahů 1:8 a šířce ve dně 23,7 m. Průleh bude ve funkci pouze při výskytu povodňových stavů a bude koncentrovaně přivádět vodu k již zrealizovanému inundačnímu mostu.
K doplnění stavebních opatření byla součástí stavby také dodávka mobilní čerpací stanice. Čerpací agregát tvoří vysoce výkonné čerpadlo s vlastním diesel motorem o výkonu 37 kW/2100 ot/min., na nebržděném podvozku, s maximálním průtokem 300 l/s.