Výstavba kanalizace, kolonie Rybníčky – Za Drahou, Praha 10
8.3.2017
NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy
8.3.2017

Objednatel: Obec Husinec

Dokončení: 2016


Jedná se o přístavbu stávajícího objektu základní a mateřské školy o třídu mateřské školy včetně zázemí (šatny, sociální a skladové zázemí atd.), kuchyně a jídelny pro celý stávající i nový objekt. Přístavba je řešena včetně přístupových komunikací, situací vynucené přeložky vodovodního řadu, plynu a přípojky elektro, terénních a sadových úprav a oplocení. V provedené přístavbě bude zcela modernizovaná kuchyně a technické zázemí budovy.

Navýšení kapacity

Přístavbou došlo ke zvýšení kapacity o 25 dětí v nové třídě MŠ, 30 žáků v uvolněné třídě ZŠ, 25 žáků ve školní družině a kapacitu školní kuchyně je možné navýšit až o 250 obědů.