Kanalizace a ČOV v obci Štěpánkovice
7.3.2017
Otický příkop
7.3.2017
Zobrazit vše

Objednatel: Obec Olovnice

Dokončení 2009Čistírna s kapacitou 1300 EO byla vystavěna v bahnité nivě potoka, kde jsme se museli obtížně vyrovnávat s neúnosným podložím a vysokou hladinou podzemní vody, kdy 3m pod její hladinou jsme celou stavbu zakládali.Ve srovnání s tím byla výstavba kanalizační a vodovodní sítě v celé obci jednoduchou, rutinní záležitostí.