Otický příkop
7.3.2017
Kanalizační sběrač H prodloužení do Běchovic, etapa 0001 stoka H1
7.3.2017

Objednatel: Obec Oldřichov

Dokončení 2011Byl vystavěn nový sdružený objekt ČOV pro 1700 EO. Současně se stavbou ČOV probíhal výkop tlakové kanalizace z potrubí 1PE DN 50 – 160 mm v délce 12 796 m. Bylo instalováno 368 ks domovních čerpacích stanic o pr. 100 cm.